Úvod

Vítejte na stránkách jazykové školy Lingua Nova

Jsme  jednou z nejstarších soukromých jazykových škol v Čechách.Již od roku 1991  se věnujeme pouze výuce angličtiny. Stěžejní náplní školy je angličtina pro děti, v jejíž výuce máme velmi bohaté zkušenosti a výborné výsledky.

Škola pracuje dle jedinečného výukového programu, vypracovaného hlavní metodičkou školy na základě našich dlouhodobých zkušeností
i zkušeností britských metodiků jazyka.