V současné době plánujeme výuku angličtiny takto:jakmile se uvolní současná opatření a děti nastoupí do škol a školek, budeme pokračovat ve výuce.Protože za normálních okolností končí výuka dle odučených hodin v druhé polovině května, protáhneme výuku do konce školního roku, abychom odučili co největší část plánovaných hodin.Individuelně dle možností jednotlivých škol a školek i dle možností lektorů budeme domlouvat i náhradní hodiny.Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování neodučených hodin.Zároveň Vám budeme za neodučené hodiny v tomto roce poskytovat možnost převedení nevyčerpaného školného do nového školního roku. Pokud budou chtít rodiče za neodučené hodiny zaslat školné zpět, budeme je zasílat v průběhu prázdnin.