Vážení rodiče,

bohužel ani po datu 25.5., kdy nastupují děti prvního stupně do školy, nemůžeme z hygienických důvodů vyučovat tak, jak jsme všichni doufali. Postupně budeme tedy kontaktovat každého rodiče a nabídneme Vám tyto možnosti: Budete- li pokračovat v příštím školním roce, budeme rádi, když budete souhlasit s tím, že alikvotní část školného převedeme do nového školního roku. Děti, které nebudou v příštím roce pokračovat, dostanou alikvotní část za neodučené hodiny zpět na účet, který uvedete. Mějte prosím strpení. Je potřeba vše řádně vyúčtovat a zdokumentovat.

Těšíme se na naše děti bohužel až v září, ale o to intenzivněji.