Vzhledem k mnoha hygienickým nařízením pokračuje i v květnu výuka angličtiny on-line.