Ceny kurzů

Mateřská škola
Výuka   (rozsah výuky je vždy  stanoven dle požadavků vedení MŠ a nelze ho měnit)

Ceny budou stanoveny v září na základě aktuální výše nájemného v jednotlivých objektech.

1x týdně 30 minut
1x týdně 45 minut
2x týdně 30 minut        í

Základní škola
Výuka 2x týdně 
2800 – 3 400 Kč za pololetí  (včetně učebnic) dle výše nákladů v jednotlivých objektech

Výuka 1x týdně  1800 – 2300 Kč za pololetí (včetně učebnic) dle výše nákladů v jednotlivých objektech.