Jak se přihlásit

1. Elektronicky – vyplňte prosíme předběžnou přihlášku a  pošlete ji elektronicky na naši adresu.Vzhledem k různé výši nájemného se cena kurzu v jednotlivých objektech mírně liší.Proto Vám obratem zašleme konkrétní informace o přesné ceně  pro Vaši školu  a veškerá zúčtovací data.

2. Poštou  – přiloženou přihlášku zašlete prosím na naši adresu. Obratem  Vám zašleme konkrétní informace o přesné ceně  pro Vaši školu  a veškerá zúčtovací data.

3. Písemně – prostřednictvím přihlášek ve škole

V ZŠ dostávají naši žáci v červnu přihlášku na nový školní rok.
Ostatní děti z 1. stupně těch škol, kde vyučujeme, přinesou vždy v prvním zářijovém týdnu domů leták s informacemi a přiloženou přihláškou. V případě zájmu přihlášku vyplníte a odevzdáte ji ve škole třídním učitelům, nebo ji zašlete e-mailem na info@linguanova.cz či na tel. 608 903 009.

V MŠ, ve kterých vyučujeme, jsou vždy  počátkem září na nástěnce konkrétní informace a ve třídách přihlášky. Přihlášku prosíme vyplňte a odevzdejte  paní učitelce ve třídě.

V průběhu školního roku přihlašujte děti elektronickou přihláškou.