Vítejte na stránkách jazykové školy Lingua Nova

Jsme  jednou z nejstarších soukromých jazykových škol v Čechách. Již od roku 1991 se věnujeme pouze výuce angličtiny. Stěžejní náplní školy je angličtina pro děti, v jejíž výuce máme velmi bohaté zkušenosti a výborné výsledky.

Škola pracuje dle jedinečného výukového programu, vypracovaného hlavní metodičkou školy na základě našich dlouhodobých zkušeností i zkušeností britských metodiků jazyka.

Proč si zvolit právě nás

Máme vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. Ucelený  zábavný výukový program pro děti od věku 4 let / kurzy v mateřských a základních školách na sebe navazují.

Přímá spolupráce s vedením škol  i učiteli jazyků jednotlivých ZŠ. V současném systému mají děti ve škole angličtinu jako povinný jazyk od 3.  třídy.Vždy zjišťujeme, podle jakých materiálů se budou děti v ZŠ učit a naše frekventanty připravujeme tak, aby u nás navštěvovali angličtinu v 1. a 2., popř. i 3.třídě a v základní škole pak v rámci povinné výuky přešli do skupin pokročilých.

Velkou výhodou je výuka v prostorách základní či mateřské školy, a to v čase přizpůsobeném rozvrhu dětí, bez nutnosti jejich dojíždění.